Støjskærme, der reducerer støjbelastning

Støjskærme er et effektivt værn mod trafikal og industriel støj. Men de skal have det rette fundament under sig.

Hos Dansk Stålfundering får du vingefundamenter, som sikrer dig en optimal fundering.

Kortere funderingstid og mindre besvær

Som eneforhandler og distributør af stålfundamenter fra TerraWing, sikrer vi dig de bedste materialer og den højeste kvalitet.

Ved at bruge stålfundamenter frem for betonfundamenter til fundering af din støjskærm, sikrer du dig flere fordele. Du vil blandt andet opleve:

  • Minimalt gravearbejde og pladskrav
  • Minimal reetablering af terræn
  • Hurtigere og mere effektiv fundering
  • CO2-netural fundering
  • Mulighed for fundering i al slags jord
  • Mulighed for fundering året rundt
  • Samt minimal gene for trafik og borgere.

Fuld fundering og montering

Hos Dansk Stålfundering er du sikret en komplet levering, fundering og montering af støjskærmen.

Har du brug for en totalleverandør, står vi gerne for den fulde opgave – lige fra de indledende projekteringer og geotekniske undersøgelser til selve etableringen af fundament og levering samt montage.

Dæmp lyden med støjskærme, der holder, med et professionelt og stålfast fundament fra Dansk Stålfundering. Få et uforpligtende tilbud på telefon 4494 6768 eller mail kontakt@danskstaalfundering.dk

Du kan også læse mere om dine fordele med punktfundamenter i stål her.

Vores referencer

Skriv til os

4494 6768